• Sınırların kalktığı günümüz dünyasında, üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen ticaret hukukunun da önemi her geçen gün artmakta ve uluslararası boyutta çözüm üretme kaçınılmaz olmaktadır...
  • Enerji ihtiyacının her geçen gün artması, doğal kaynakları en etkin biçimde kullanma amacı ve teknolojinin hızla ilerlemesi, evrim geçiren enerji sektöründeki özel ve hükümetsel tüm aktörleri biraraya getirmekte ve gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde işbirlikleri ile ilişkiler doğurmaktadır...
  • İnsan sermayesinin gittikçe önem kazandığı iş dünyasında, işyerlerindeki yaşamın düzenlenmesi ve işçi ile işveren ilişkisinin sağlıklı biçimde sürdürülmesi bakımından İş Hukuku son derece önemli hale gelmiş bulunmaktadır...
  • Bugün Türkiye’de yatırım yapılan pek çok alanı ve yerli yabancı bütün yatırımcıları ilgilendiren kamulaştırma, kamulaştırma kararının alınmasından başlayarak, bu kararın uygulanması sırasında yaşanan pek çok sorunun giderilmesine kadar her aşamasında özel bir hukuki bilgi ve deneyim gerektirmektedir...
  • Türk Hukukunda ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış İdare ile olan ilişkilerde, hukuki kuralların doğru yorumlanması ve idari kurum ile kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin hem süre hem de usul bakımından takibi büyük önem arz etmektedir...
  • Günümüzde yapı değiştiren ticaret ve yatırımların, ülkeler sınırlarını aşarak pek çok unsuruyla beraber uluslararası nitelik kazanıyor ve dünyanın her yerinde önemli riskler alınarak gerçekleştiriliyor olması karşısında, uluslararası tahkim hukuku da en önemli hukuk dallarından biri haline gelmektedir...