» Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Sınırların kalktığı günümüz dünyasında, üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen ticaret hukukunun da önemi her geçen gün artmakta ve uluslararası boyutta çözüm üretme kaçınılmaz olmaktadır. Hızla değişen koşullar karşısında, ticaretin her alanında daha profesyonel davranma eğilimi, hukuk büroları veya avukatlık şirketlerinden sadece uyuşmazlık çözümünde yol göstermesi değil, aynı zamanda süreçleri idare etmesi beklentisini de beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda, yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriyor olması, bu alanda hukuksal desteğe duyulan ihtiyacı önemli ölçüde artırmaktadır.

Koray Ayvalı Hukuk Bürosu, ticari davalarda önemli bir tecrübeye sahip olmasının yanısıra, şirketlerde güvenli bir hukuki altyapının kurulması, şirket yapılarının, hukuki ihtilafları en aza indirecek biçimde yönetilmelerini sağlayacak tedbirlerin alınması ve şirketlerin yabancı ve/veya yerli hissedarları arasındaki hisse devir işlemlerinin hazırlanması ve yürütülmesi gibi konularda hukuki danışmanlık ile sekterlik hizmetleri de vermektedir.

- Birleşmeler ve Devralmalar

- Yerli ve uluslararası ticari sözleşmeler

- Joint-venture sözleşmeleri

- Franchising, distribütörlük ve sole agency anlaşmaları

-Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları

- Şirketlerin hukuki inceleme ve değerlemesinin yapılması, hedef şirketin riskleri ile ilgili hukuki inceleme raporu hazırlanması

-Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ile ilişkilerinin desteklenmesi, ilgili mevzuat değişikliklerinin izlenmesi ve düzenli bir şekilde müvekkil şirketlere raporlama yapılması

-Şirketlerin yasal kurumsal işlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb)

-Şirket bünyesinde kurumsal yönetim uygulamaları

-Yabancı şirketlerin ve yabancı ortaklı şirketlerin mülk edinmeleri

-Serbest bölgelerde şirket kuruluşları ve faaliyetleri

-Yatırım teşvikleri

-Yabancı sermaye transferi

-Sermaye artırımı ve azaltımı

-Şirketlerin yeniden yapılandırılması

-Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmeleri

- Ticari davaların takibi
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите посмотрите фильмы онлайн это стоит того
up