» Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji ihtiyacının her geçen gün artması, doğal kaynakları en etkin biçimde kullanma amacı ve teknolojinin hızla ilerlemesi, evrim geçiren enerji sektöründeki özel ve hükümetsel tüm aktörleri biraraya getirmekte ve gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde işbirlikleri ile ilişkiler doğurmaktadır. Buna bağlı olarak bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de regülasyona tabi tutulan enerji piyasalarının sürekli değişen hukuki yapısına hakim olma ve idari süreci yürütmenin yanısıra, uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmede uzman hukukçularla çalışabilme, sektörün en önemli ihtiyaçlarından birini teşkil etmektedir.

Koray Ayvalı Hukuk Bürosu, derin bilgi ve tecrübe sahibi bulunduğu Türk petrol arama ve üretimi ile yenilenebilir enerji gibi pek çok alanda yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermekte ve yatırım aşamasında idari işlemlerin yürütülmesi bakımından da rol alabilmektedir. Ayrıca, kamu tüzel kişileri ile özel kişiler arasındaki uyuşmazlıkların müzakere edilmesi dahil olmak üzere, ihtilafların her şekilde çözüme kavuşturulması ve tahkim yoluna başvurulan enerji uyuşmazlıklarında kişilerin temsil edilmesi de, Koray Ayvalı Hukuk Bürosunun önemli deneyimleri arasında yer almaktadır.

- Enerji satış sözleşmeleri, mühendislik tedarik ve inşaat (EPC) Sözleşmeleri , ayni haklar (ipotek, rehin vs) ile ilgili sözleşmeler, işletme ve bakım (O&M) anlaşmaları, uluslararası sondaj sözleşmeleri, ortak işletme anlaşmaları v.b

- Türk Petrol Hukuku

- Elektrik Piyasası işlemleri

- Enerji projelerinin finansmanı

- Lisanslı şirketlerde hisse devirleri ve şirket birleşmeleri

- Ruhsat ve izinlerin alınmasında temsil

-Düzenleyici Kurum, Bakanlık ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil

-Enerji uyuşmazlıklarının çözümü
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите посмотрите фильмы онлайн это стоит того
up