» İş Hukuku

İş Hukuku

İnsan sermayesinin gittikçe önem kazandığı iş dünyasında, işyerlerindeki yaşamın düzenlenmesi ve işçi ile işveren ilişkisinin sağlıklı biçimde sürdürülmesi bakımından İş Hukuku son derece önemli hale gelmiş bulunmaktadır. Ayvalı Hukuk Bürosu, bu alanda yıllardır edindiği bilgi birikimi ve işveren-işçi denkleminin her iki tarafında da kazanmış olduğu deneyim ile işyerlerinde gerekli hukuki altyapının oluşturulmasından başlayarak, işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilafların çözümüne kadar her aşamada danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Yabancı yatırımcıların, Türk iş hukukunun anlaşılması ve uygulanabilmesi bakımından ihtiyaç duydukları her türlü destek ve hizmetin verilmesi de, Ayvalı Hukuk Bürosunın iş hukuku ağında yer alan önemli hizmetlerinden birini teşkil etmektedir.

- İş sözleşmeleri (hazırlanması, müzakeresi, mevzuat değişikliği karşısında revize edilmesi, sonlandırılması)

- Gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmeleri

- İhtarname hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibi

- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

- Grev ve lokavt sürecinin yönetimi

- Toplu iş sözleşmeleri

- Şirket içi iş yönetmelikleri ile talimatlarının hazırlanması

- Personel hizmet içi eğitimi

- İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

- İşyeri devri

- Şirketlerin bölünme, birleşme ve devralınmalarında işçilerin hukuki durumu

- Kıdem ve İhbar Tazminatı

- Sosyal Güvenlik Kurumu iş, işlem ve davaları

- İş davalarının takibi

-Yabancı işçi çalışma izinlerinin alınması
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите посмотрите фильмы онлайн это стоит того
up