» İdare Hukuku

İdare Hukuku

Türk Hukukunda ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış İdare ile olan ilişkilerde, hukuki kuralların doğru yorumlanması ve idari kurum ile kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen işlemlerin hem süre hem de usul bakımından takibi büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla, kamu hukuku içerisinde yer alan idare hukukunun anlaşılması ve uygulanması, bu alanda verilecek hukuksal hizmet bakımından spesifik çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Koray Ayvalı Hukuk Bürosu, gerek idare hukuku gerekse idari yargılama konularında yıllardır yürüttüğü danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile bu alan için gerekli olan uzmanlaşmayı sağlamış bulunmaktadır.

-İdari işlem süreçlerinin takibi

-İdarenin düzenleyici işlemlerine ilişkin hukuki inceleme ve görüş verme

-İdari yazışma ve başvuruların yapılması

-Kamu ihaleleleri

-İmtiyaz Sözleşmeleri

-İdari Yaptırımlar

-Kamu personeli özlük ve disiplin işlemleri

-İdare ve vergi davalarının takibi
Сначала зайдите на смотреть фильмы, а потом обязательно зайдите посмотрите фильмы онлайн это стоит того
up